Velkommen til Frivillig Rogaland

Frivillig Rogaland er en sammenslutning av frivilligsentraler i Rogaland og har som mål å være et samlende organ for frivilligsentralene i Rogaland. Sammenslutninga ble stiftet i 2009. Frivillig Rogaland skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i fylket. Frivillig Rogaland skal særlig arbeide for å styrke frivillig arbeid på områder der det er særlig behov. Det er pr i dag 29 frivilligsentraler i 19 kommuner i Rogaland. Det koster kr 1000 å være medlem i Frivillig Rogaland pr år. Alle frivilligsentraler i Rogaland er velkomen til å være medlem. 

Nytt fra Frivillig Rogaland

Frivilligsentraler i Rogaland

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 17.02 09:30 Årsmøte for Frivillig Rogaland med fagseminar Rennesøy kulturhus, Vikevågveien 138, 4159 Rennesøy

Om oss

Frivillig Rogaland har organisasjonsnr 998069874. Adresse: Strandgaten 58, 4370 EGERSUND Styreleiar: Andrine Kallåk Homme tlf 90976477
2022 © Frivillig Rogaland