Velkommen til Frivillig Rogaland

Frivillig Rogaland er en sammenslutning av nærmiljøsentraler og frivilligsentraler i Rogaland og har som mål å være et samlende organ for sentralene i Rogaland. Sammenslutninga ble stiftet i 2009. Frivillig Rogaland skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i nærmiljø- og frivilligsentralene i fylket. Frivillig Rogaland skal særlig arbeide for å styrke frivillig arbeid på områder der det er særlig behov. Det er pr i dag 32 sentraler + 1 i oppstartsfasen i 20 kommuner i Rogaland. Det koster kr 1000 å være medlem i Frivillig Rogaland pr år. Alle nærmiljø- og frivilligsentraler i Rogaland er velkomen til å være medlem. 

Nytt fra Frivillig Rogaland

Frivilligsentraler i Rogaland

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 07.11 10:00 SUFR Stavanger
2024 © Frivillig Rogaland