Velkommen til Frivillig Rogaland

Frivillig Rogaland er en sammenslutning av frivilligsentraler i Rogaland og har som mål å være et samlende organ for frivilligsentralene i Rogaland. Sammenslutninga ble stiftet i 2009. Frivillig Rogaland skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i fylket. Frivillig Rogaland skal særlig arbeide for å styrke frivillig arbeid på områder der det er særlig behov. Det er pr i dag 28 frivilligsentraler fra 19 kommuner som er medlem. Det koster kr 1000 å være medlem i Frivillig Rogaland pr år. Alle frivilligsentraler i Rogaland er velkomen til å være medlem. 

Frivilligsentraler i Rogaland

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 06.10 09:30 Kurs aktive sammen Hotell Jæren, Solhøgda 3, 4340 Bryne
Man 06.12 11:00 Felles inspirasjonssamling for frivillige
Man 13.12 Styremøte Sola

Om oss

Frivillig Rogaland har organisasjonsnr 998069874. Adresse: Strandgaten 58, 4370 EGERSUND Styreleiar: Andrine Kallåk Homme tlf 90976477

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland