Velkommen til Frivillig Rogaland

Frivillig Rogaland er en sammenslutning av frivilligsentraler i Rogaland og har som mål å være et samlende organ for frivilligsentralene i Rogaland. Sammenslutninga ble stiftet i 2009. Frivillig Rogaland skal arbeide for å styrke frivillig arbeid og fremme samarbeid, kvalitet og innhold i frivilligsentralene i fylket. Frivillig Rogaland skal særlig arbeide for å styrke frivillig arbeid på områder der det er særlig behov. Det er pr i dag 30 frivilligsentraler i 19 kommuner i Rogaland. Det koster kr 1000 å være medlem i Frivillig Rogaland pr år. Alle frivilligsentraler i Rogaland er velkomen til å være medlem. 

Frivilligsentraler i Rogaland

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 12.12 09:00 Kurs i sosiale medier og foto Viste Strand Hotell, Visteveien 47, 4071 Randaberg
Tor 29.02 10:00 Årsmøte Frivillig Rogaland
2023 © Frivillig Rogaland