Aktiviteten ved sentralene

27 av 28 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 704 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 704 aktive aktiviteter er nå 565 (80,3 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 154 27,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 101 17,9 %
En til en hjelp/tjeneste 98 17,3 %
Annet 73 12,9 %
Arrangement 38 6,7 %
Inkludering/integrering 37 6,5 %
Kurs/undervisning 35 6,2 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 16 2,8 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 13 2,3 %
Totalt 565 100 %

Samarbeid

Av 704 aktive aktiviteter er nå 500 (71,0 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 163
Offentlig annet 133
Offentlig helse 121
Lokale lag og foreninger 120
Annet 61
Nasjonale organisasjoner 26
Næringsliv 19

Alder

Av 704 aktive aktiviteter er nå 371 (52,7 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 333
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 10
Førskolebarn (2-5 år) 4
Barn (6-12 år) 18
Ungdom (13-17 år) 32
Unge voksne (18-29 år) 32
Voksne (30-44 år) 6
Voksne (45-66 år) 51
Voksne (67-79 år) 18
Eldre (80+ år) 64

Kategorier med aktiviteter

Av 704 aktive aktiviteter er nå 565 (80,3 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2022 © Frivillig Rogaland