Søknadsskjema folkehelsemidler

Søknadsfrist er 15. mars. Her kan du søke på prosjekter for Frivillig-Rogaland. Det er frivilligsentraler i Rogaland som kan søke på disse midlene. Søknader blir behandlet på førtskommende styremøte etter din innsendte søknad. Referatet etter styremøte vil inneholde svaret på din søknad. Hovedmål for prosjektet/aktiviteten må støtte opp om satsingsfeltet i regionalplan for folkehelse: -Attraktive og trygge lokalsamfunn -Støttende miljø for psykisk helse -Sunne levevaner Det er krav om at de som får midler skal presentere sin aktivitet/tiltak på årssamlingen til Frivillig Rogaland i februar 2025.

Spørreskjema er stengt


Annen informasjon
2024 © Frivillig Rogaland