Årsmøtedokument

Årsmøte 29. februar 2024:

Årsmøteprotokoll Frivillig Rogaland 2024 (003)_signert(1)

Årsmelding 2023

Revidert rekneskap for 2023

Budsjett og Handlingsplan for Frivillig Rogaland 2024

Vedtekter Frivillig Rogaland sist endra 2023


Årsmøte 9.3.2023:

Signert referat Årsmøte Frivillig Rogaland 9.3.2023

Rapportering partnerskapsavtale for folkehelse Rogaland Fylkeskommune 2022

Handlingsplan partnerskap for folkehelse 2023

Årsmøte 17.2.2022:

Årsmøteprotokoll 17.2.2022 Frivillig Rogaland signert

Handlingsplanen var oppe som sak på styret i Frivillig Rogaland 22.11.2021. Handlingsplanen vart justert på årsmøtet i  Frivillig Rogaland den 17.2.2022.

I tillegg til denne handlingsplanen kjem tiltak som er utsett frå 2021 til 2022. Det gjeld blant anna SUFR samling på Kronen Gaard med overnatting som er planlagt gjennomført 1. halvår 2022, delfinansiert med ekstramidler Frivillig Rogaland har fått frå fylkeskommunen i 2021.

Handlingsplan Frivillig Rogaland 2022 Del A og B med justering på årsmøtet 17.2.2022

Årsmøte på Teams den 25.2.2021


Innkalling sendt til alle frivilligsentralar den 13.1.2021

Innkalling til årssamling med saksliste/dagsorden til årsmøte i Frivillig Rogaland utsendt 19.1.2021

Forslag frå styret til møteleiar, tellekorps, referent og signering

Årsmelding 2020

Rekneskap 2020   RevisjonFR2020

Innstilling frå valkomiteen

Handlingsplan 2021

Budsjett 2021

Vedtekter

Protokoll årsmøte FR

Årsmøte 18.2.2020

Årsmelding Frivillig Rogaland 2019

Handlingsplan Frivillig Rogaland 2020 pr 30.april

Protokoll årsmøtetFrivillig Rogaland 2020signert

Annen informasjon
2024 © Frivillig Rogaland