Frivilligbørs

Frivilllig Rogaland har utstyr til Frivilligbørs. Dette utstyret kan lånast av frivilligsentralar i Rogaland. Vedlagt følgjer ei rettleiing om korleis du kan bestille utstyret som ligg på Frilager.
2024 © Frivillig Rogaland