Samarbeid med Trygg Trafikk

Mange frivilligsentraler i Rogaland har samarbeid med Trygg Trafikk.

Frivilligsentralene sin funksjon er å være bindeledd mellom frivillige lag og foreninger i lokalsamfunnet. Gjennom nettverket til Frivilligsentralene ligger et stort potensialt for å nå ut til ulike målgrupper med informasjon, kampanjer og aktiviteter. Frivilligsentralene er en viktig aktør i lokalt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot trafikant.
Fylkestrafikksikkerhetsutvalg (FTU) har bevilget midler til Frivillighetssentralene i budsjettmøtet for 2024.

Frivilligsentraler kan motta inntil 10 000 kr per sentral som bidrar med:

  1. Gjennomfører minst tre aktivitetstiltak fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei
  2. Sentralene mottar informasjon fra Trygg Trafikk og videreformidler til relevante målgrupper

Vil din frivilligsentral inngå eit samarbeid? Ta kontakt med Trygg Trafikk Rogaland. Frist for å bli med i 2024 er 27. mars. Pr i dag er det 28 nærmiljø- og frivilligsentralar i Rogaland som har inngått samarbeid.

De sentraler som vil bli med fyller ut dette forms skjemaet, som blir sendt til Trygg Trafikk, skjemaet er åpent til og med 27. mars: https://forms.office.com/e/ndCmS8dbW4  

Presentasjon 4. mars Trygg Trafikk

Svar på bruk av TS midler i 2023- erfaringsdeling

Planmal-fo-reisepolicy-i-lag-og-foreninger (2)

Kontaktinfo til Trygg Trafikk Rogaland:

Trygg Trafikk sitt nettsted: https://www.tryggtrafikk.no/

Francis C. G. Hess

Rådgiver

Mob: (+47) 90 65 74 33

E-post: hess@tryggtrafikk.no


Trygg Trafikk Rogaland

Løkkeveien 111 , 4007 Stavanger

Postboks 41, 4001 Stavanger

2024 © Frivillig Rogaland