Styret i Frivillig Rogaland

Her finn du namn på styremedlem.

Styreleiar: Andrine Kallåk Homme, eigarrepresentant, tlf 90976477, Andrine.kallak.homme@kleppnett.no

Nestleiar: Guri Tysse, eigarrepresentant, tlf 90752648, gutyss@online.no

Kasserar: Linn Skjold Økland, eigarrepresentant. tlf 99398645, linnskjold.okland@ha.kommune.no

Styremedlem: Simon Næsse, eigarrepresentant, simon.naesse@haugesund.kommune.no

Vara for eigarrepresentantar: Eli Wallentinsen Haaland, eigarrepresentant. tlf 40240737 eli.w.haaland@gmail.com

Sekretær: Åsmund Sigmundstad, nettverk Ryfylke, tlf 40439155, asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no

Styremedlem: Merethe Elin Kvia, nettverk Sør Rogaland, meretheelin.kvia@ha.kommune.no

Styremedlem: Linda Thorsvik, nettverk Nord Rogaland. tlf 97515265, lindarthorsvik@live.no 

Vara for nettverk representantar: Bjarte Bjørnsen, nettverk Jæren, tlf 95989573, bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no 


 

 

Flere dokumenter

Årsmøtedokument 25.2.2021

Årssamling med årsmøte i Frivillig Rogaland vart halde på Teams den 25.2.2021

Folkehelsemidlar søknadsskjema og rapporteringsskjema

Bruk vedlagte søknadskjema dersom din frivilligsentral skal søkje om midlar. Søknadsfrist 16.4.2021. Send inn søknad til asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no Svar på søknad vert sendt ut den 20.4.2021. Bruk vedlagte skjema ved rapportering for gjennomførte tiltak. Rapporteringsfrist 1.12.2021.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Vedtekter Frivillig Rogaland

Sakspapirer til styremøter i Frivillig Rogaland

Her finn du innkalling og referat for styremøter i Frivillig Rogaland.

Årsmøtedokument 18.2.2020

Årsmøtet vart halde på Rennesøy 18. februar 2020. Styret har gjort nokre små justeringar på handlingsplanen etter årsmøtet.

SUFR

SUFR (samarbeids- og utviklingsforum Rogaland) er et samarbeidsforum for daglige ledere i frivilligsentralene i Rogaland. SUFR er et fast underutvalg/ arbeidsgruppe for styret for Frivillig Rogaland og er ellers å forstå som et kollegialt organ for ansatte daglige ledere. Alle daglige ledere i frivilligsentralene har rett til å delta i SUFR. SUFR inviterer andre enn daglige ledere til sine møter etter egne behov og ønsker.

Nettverksgrupper

Daglege leiarar i frivilligsentralane har tilbod om å vere med i ei nettverksgruppe. Kvar nettverksgruppe har ein nettverksgruppeleiar som vert valgt for to år på årsmøtet i Frivillig Rogaland. Leiar for nettverksgruppa er også styremedlem i Frivillig Rogaland.

Ekstramidlar 2021 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing

Frivillig Rogaland er tildelt kr 200.000 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing. Dette for å betre synleggjere frivilligsentralane og frivillige organisasjonar i Rogaland som ein del av førebuinga til frivillighetsåret 2022.

2022 © Frivillig Rogaland