Vedtekter Frivillig Rogaland

Vedtekter for Frivillig Rogaland

Dette er vedtekter med endringer som ble vedtatt på årsmøte den 9. mars 2023.

Annen informasjon
2024 © Frivillig Rogaland