Ekstramidlar 2021-2023 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing

Frivillig Rogaland er tildelt kr 200.000 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing. Dette for å betre synleggjere frivilligsentralane og frivillige organisasjonar i Rogaland som ein del av førebuinga til frivillighetsåret 2022. Det er ca 92000 igjen i rest av desse midlane som frivilligsentralane kan søkje på i 2023, bruk søknadsskjemaet til folkehelsemidlane.
Annen informasjon
2024 © Frivillig Rogaland