Folkehelsemidler Frivillig Rogaland 2024

Søknadsfrist er 15. mars. Søknader blir behandlet på førtskommende styremøte etter at din søknad er innsendt. Du vil få tilsendt svaret på din søknad. Send inn rapport når omsøkt tiltak er gjennomført.

Hovedmål for prosjektet/aktiviteten må støtte opp om satsingsfeltet i regionalplan for folkehelse/ handlingsplan for Frivillig Rogaland:

Prosjekter mot barn, unge og familier prioriteres, satsingsområda i Regionalplan for folkehelse:

  • Attraktive og trygge lokalsamfunn  
  • Støttende miljø for psykisk helse      
  • Sunne levevaner

Utfordring fra Handlingsplan for Frivillig Rogaland:

  • Fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller 
  • Synliggjøre frivilligsentraler og deres aktivitetstilbud

Mål i Handlingsplan for Frivillig Rogaland:

  • Økt trivsel, mestring og opplevelse av fellesskap for deltakere og frivillige tilknyttet prosjektene
  • Prosjekter på tvers av frivilligsentraler prioriteres. 
  • Større synlighet for frivilligsentraler og deres aktiviteter.

      

Beskriv kort i søknaden, men på en slik måte at utenforstående får et godt bilde på hva dere søker på.

Totalsummen er på kr 100 000,- Ha dette i tankene ang. søknadssum per søknad. 

Lenke til søknadsskjema

Her er lenke til rapportskjemaFlere nyheter
2024 © Frivillig Rogaland