Folkehelsemidler og restmidler Frivillig Rogaland 2023

Søknadsfrist fortløpende. Søknader blir behandlet på førtskommende styremøte etter din innsendte søknad. Referatet etter styremøte vil inneholde svaret på din søknad. Send inn rapport når omsøkt tiltak er gjennomført.

Hovedmål for prosjektet/aktiviteten må støtte opp om satsingsfeltet i regionalplan for folkehelse/ handlingsplan for Frivillig Rogaland:

-Attraktive og trygge lokalsamfunn  

-Støttende miljø for psykisk helse      

-Sunne levevaner

-Styrke kunnskap og bruk av nettløsning, synliggjøring av frivillige organisasjoner (restmidler)        

Beskriv kort i punktene under, men på en måte slik at utenforstående får et bilde på hva dere søker på.

Totalsummen er på 120 000,- Ha dette i tankene ang. søknadssum per søknad. I tillegg er det kr 92849 i restmidler.

Lenke til søknadsskjema

Her er lenke til innkomne søknader hittil i år: Søknader folkehelse runde 1 (juni) 2023 Søknader folkehelse runde 2 (august) 2023

Tildelinger Frivillig Rogaland 2022 og 2023

Her er lenke til rapportskjema.

Det er også muligheter for å søke om restmidler som me har igjen frå eit prosjekt i 2021: Frivillig Rogaland - Ekstramidlar 2021-2023 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing (frivilligsentraler.no) 


2024 © Frivillig Rogaland