Torsdag 29 Februar
Kl. 10:30 - 14:00, Haugesund
Årsmøte Frivillig Rogaland med fagseminar
Pr 26. februar er det påmeldt 24 personar til årsmøtet. Dei representerer 20 sentralar. Alle kan delta, kvar sentral kan delta med fleire personar. Det vanlege er at styremedlem eller andre representerer kvar nærmiljø-/frivilligsentral i tillegg til daglege leiarar. På årsmøte er det berre ein person frå kvar sentral som har stemmerett. Alle som vil delta må sende inn påmelding via skjemaet nederst på denne sida. Alle sentralar som er medlem kan sende inn forslag til saker til årsmøtet, forslag til saker sendast til asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no

Program:

kl 9.30-10.30 Mingling, kaffi og frukt, god mulighet til å bli kjent med kvarandre og utveksle erfaringer

kl 10.30 Velkomen

Sak 1     Åpning av årsmøtet

Sak 2    Valg av:

 • Møteleder
 • Referenter
 • 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 • Tellekorps

Sak 3    Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Sak 4    Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

Sak 5   Årsmelding

Sak 6    Regnskap

Revidert rekneskap 2024

Sak 7    Kontingent for 2024: Forslag frå styret kr 1000 (ingen endring)

Sak 8    Handlingsprogram 2024

Sak 9    Budsjett 2024

Sak 10 Eventuelt innkomne saker

Forslag til Frivillig Rogaland - Hva er en frivilligsentral sak til årsmøte

Sak 11    Val innstilling 2024 til Frivillig Rogaland

 • Styre med vara
 • Styreleiar
 • Valkomite
 • Revisorar

kl 12.00 Lunsj

kl 12.30 Presentasjon av Haugesund frivilligsentral v/Selam Teklu

kl 12.40 Presentasjon av gjennomførte folkehelsetiltak med midlar frå Frivillig Rogaland i 2023:

 • Instagramprofilering v/Tasta Frivilligsentral
 • Digital synlighet- Friskus v/Stavanger frivilligsentraler
 • Demenskor v/Hillevåg frivilligsentral
 • Julemiddag v/Finnøy frivilligsentral
 • Spisevenn v/Time frivilligsentral
 • Familielørdag v/Tysvær frivilligsentral
 • Frivilligbørs gjennomført fleire stader, presentasjon v/Randaberg frivilligsentral

kl 14.00 slutt

Vil du reise med kollektivtransport?

 • Tog frå Moi 5.20, tog frå Egersund kl 6.20, Buss NW400 frå Stavanger 8.00, til Haugesund 10.05.
 • Alternativ buss frå Stavanger VY190 kl 7.15, til Haugesund kl 9.05
 • Buss frå Sauda kl 6.15 via Ølen, til Haugesund 8.50
 • Buss frå Haugesund NW400 kl 14.25, til Stavanger 16.30, tog frå Stavanger 16.34, til Egersund 17.53, til Moi 18.29
 • Buss frå Haugesund kl 15.20, via Ølen, til Sauda 18.20
Påmelding er stengt
2024 © Frivillig Rogaland