Tilskudd folkehelsearbeid frist 23. juni

Ønsker du å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse? Skal din organisasjon iverksette tiltak for å fremme psykisk helse blant barn og unge? Vil du styrke innsatsen innen frivillighetsarbeid for økt deltakelse? Rogaland fylkeskommune deler ut ca. 1,3 million kroner til flere forskjellige prosjekter som støtter opp om disse innsatsene. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til folkehelsearbeid og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. 

Tilskuddsordningen støtter opp om tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og livskvalitet, i tråd med Program for folkehelsearbeid i kommunene. Den skal også støtte opp om satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse og utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

  • Integreringstiltak
  • Tiltak i skoler og barnehager
  • Tiltak rette mot psykisk helse blant barn og unge
  • Selvmordsforebyggende tiltak
  • Styrking av samarbeid om frivillighetsarbeid (mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og næringsliv)

Hvem kan søke om tilskudd: Aktører i partnerskap for folkehelse, kommuner, privatpersoner og frivillige organisasjoner.

Søknadsfrist: Søknadsfristen er 23. juni 2023

Her er mer informasjon om tilskuddsordningen.

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Flere nyheter
2024 © Frivillig Rogaland