Rapporteringsfrist til Frivillig Rogaland

Hugs rapporteringsfrist 15. november for dei frivilligsentralar som har motteke tilskot frå Frivillig Rogaland i år. Send vedlagte rapporteringsskjema til nina.loevoe@eigersund.kommune.no

Frivillig Rogaland har i april 2020 tildelt kr 164.000 til tiltak etter søknad frå frivilligsentralane i Rogaland. Dette er ein del av partnerskapsmidlane Frivillig Rogaland har fått av Rogaland fylkeskommune. Desse tiltaka har fått midlar:

 • Gjesdal Frivilligsentral: Auke digital kompetanse Kr 12.000. Tiltak utsett til 2021.
 • Eigersund Frivilligsentral: Gode øyeblikk Kr 5.000. Tiltak gjennomført.
 • Madla Kvernevik Frivilligsentral: E-læringskurs kr 15.000. Tiltak gjennomført.
 • Time Frivilligsentral: Utekonsertar kr 20.000. Tiltak gjennomført.
 • Klepp Frivilligsentral: Gledesspredere kr 15.000. Tiltak gjennomført.
 • Klepp Frivilligsentral: Sammenpånett kr 31.000. Tiltak utsett til 2021.
 • Strand Frivilligsentral: Minecraft kr 10.000. Tiltak gjennomført.
 • Sør Karmøy Frivilligsentral: God nok som jeg er kr 15.000. Tiltak utsett til 2021.
 • Hjelmeland Frivilligsentral: Fleire på sykkel kr 16.000. Tiltak gjennomført.
 • Sokndal Frivilligsentral: Spre glede i en vanskelig koronasituasjon kr 10.000. Tiltak gjennomført.
 • Hå Frivilligsentral: Utekonsertar kr 15.000. Tiltak gjennomført.

SØKNADSSKJEMA mars 2020 Frivillig Rogaland

Rapporteringsfrist 15.11.2020: Rapporteringsskjema2020

Flere nyheter
2024 © Frivillig Rogaland