Mandag 7 Desember 2020
07.12.2020 kl. 11:00 - 09.12.2020 kl. 13:00, På youtube Digital inspirasjonssamling for frivillige i Rogaland
Frivillig Rogaland har tradisjon for å arrangere felles inspirasjonssamling for frivillige i samanheng med frivillighetens dag i desember. I 2020 var inspirasjonssamlinga den 7. desember. På grunn av Covid 19 var denne inspirasjonssamlinga digital med overføring av foredraget på YouTube til alle frivilligsentralane i Rogaland.

Program 7. desember 2020: Foredrag ved Audun Myskja. Frivilligsentralane i Rogaland arrangerer lokale inspirasjonssamlingar denne dagen med overføring av foredraget via Youtube. Her er link til streaminga, linken er aktiv til den 9. desember: https://youtu.be/M9a9wa3t0A0

Komite for inspirasjonssamlinga er nettverk Ryfylke.

Dei siste ti åra har Audun vore ein mykje etterspurd foredragshaldar, med rundt 100 føredrag årleg i inn – og utland. Hans arena har i utgangspunktet vore helsevesenet, men dei seinere år har han i aukande grad halde foredrag for kommunar, institusjonar og bedrifter som søkjer inspirasjon til å henta ut menneskje sine ressursar, verktøy til meistring og samspel. 

Audun Myskja sitt varemerke er å illustrera sine poeng med konkrete eksempel og songar som viser veg frå visjon til handling. 

Sitat i Tidsskriftet Mat og helse: ”Har du vore på foredrag med Audun Myskja, gløymer du det aldri"

Program tidlegare år:

2019 Sola kulturhus, foredrag v/Henning Aarekol,  komite nettverk Jæren

2018 Sola kulturhus, Magisk kommunikasjon v/Vidar Hansen,  komite nettverk Sør Rogaland

2016 Tysværtunet, Julian S Bourelle "Å knekke den norske koden"

2015 Sola kulturhus, Turmat v/Ryfylkekokken Frode Selvåg. Naturen som møteplass v/Kjell Helle Olsen, komite nettverk Ryfylke

2014 Sola kulturhus

2013 Rennesøy kulturhus, foredrag v/Ingvard Wilhelmsen

Flere kalenderoppføringer
2022 © Frivillig Rogaland