Torsdag 17 Februar
Kl. 09:30 - 14:00, Rennesøy kulturhus, Vikevågveien 138, 4159 Rennesøy Årsmøte for Frivillig Rogaland med fagseminar
Velkomen til fagseminar med årsmøte for Frivillig Rogaland

Program:

  • Velkomen v/styreleiar Andrine Kallak Homme
  • Musikkinnslag v/Jonny Prøis
  • Mine tankar omkring å vere ny dagleg leiar og korleis Tysvær vil drive sin frivilligsentral v/Grete Vangsnes
  • Markering av frivillighetens år 2022
  • Presentasjon av gjennomførte folkehelsetiltak i 2021
  • Informasjon om Sykkelturen 2022 v/Ann Kristin Hatletvedt

Lunsj

Årsmøte

-Årsmelding for 2021 Frivillig Rogaland

-Rekneskap

-Handlingsplan Frivillig Rogaland 2022 med budsjett

-Val

Vedtekter for Frivillig Rogaland

Påmelding

Det er satt begrensning på 50 plasser.

Send
Flere kalenderoppføringer
2022 © Frivillig Rogaland