Torsdag 17 Februar
Kl. 09:30 - 14:00, Rennesøy kulturhus, Vikevågveien 138, 4159 Rennesøy Årsmøte for Frivillig Rogaland med fagseminar
Velkomen til fagseminar med årsmøte for Frivillig Rogaland

Påmeldingsfrist 10. februar. Påmelding skjer på nettsida til Frivillig Rogaland. Påmeldt pr 15.2.2022 Forslag til årsmøtesaker sendes til asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no seinast innan 10. februar.

Program:

  • Velkomen v/styreleiar Andrine Kallak Homme
  • Musikkinnslag v/John Gunnar Akerø
  • Mine tankar omkring å vere ny dagleg leiar og korleis Tysvær vil drive sin frivilligsentral v/Grete Vangsnes
  • Markering av frivillighetens år 2022
  • Presentasjon av gjennomførte folkehelsetiltak i 2021
  • Informasjon om Sykkelturen 2022 v/Ann Kristin Hatletvedt

Lunsj

Årsmøte

-Årsmelding for 2021 Frivillig Rogaland

-Rekneskap 2021: Presentasjon økonomi Frivillig Rogaland feb 2022 Revisjon 2021.docx

-Handlingsplan Frivillig Rogaland 2022 med budsjett

-Val: Innstilling til årsmøte i Frivillig Rogaland frå valgkomiteen 17.2.2022

Vedtekter for Frivillig Rogaland

Innkalling sendt ut til alle frivilligsentralar den 17.1.2022: Innkalling til fagseminar med årsmøte i Frivillig Rogaland 2022

Påmelding er stengt
Flere kalenderoppføringer
2022 © Frivillig Rogaland