Aldersgruppe:

Flere aktiviteter

Teamlederspill

Teamleader er et spill utarbeidet av Ingerfair. Spillet kan brukes i styrer, sammen med ledere av frivillige organisasjoner og aktiviteter. Formålet med spillet er å bli bevisst sin lederstil. Et godt verktøy som kan gi inspirasjon og ettertanke og ikke minst bidra til gode samtaler rundt ledelse av de frivillige. Spillet er kjøpt av Frivillig Rogaland og vi ber om at dere bruker det pent da det er nokså dyrt å erstatte så sett gjerne kaffekoppen et annet sted mens du spiller. Lykke til!

2024 © Frivillig Rogaland