Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Frivillig Rogaland har i mange år vore i partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Partnerskapsavtalen vart fornya i 2021. I 2021 er Frivillig Rogaland tildelt kr 172.000 i partnerskapsmidler. Frist for å søkje om midlar var 16.4.2021. Frivillig Rogaland har fordelt partnerskapsmidlane til bruk for 2021.

ORIENTERING OM PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE I ROGALAND 2021

Fordelingnøkkel for partnerskapsmidler 2021

Partnerskapsavtalen med Rogaland fylkeskommune pr 21.11.2021

Samleside om partnerskap for folkehelse i Rogaland.

Anmodning om utbetaling av partnerskapsmidler Frivillig Rogaland 2021

Partnerskapsmidler folkehelse Handlingsplan med budsjett Frivillig Rogaland 2021

Søknadsskjema2021

Rapporteringsfrist 1.12.2021: Rapporteringsskjema 2021

Innsendt questback partnerskap folkehelse rog fylk 7.1.2022

Rapportering folkehelsemidler innsendt til Rogaland fylkeskommune 7.1.2022

Frivillig Rogaland har fordelt partnerskapsmidlane slik til bruk i 2021:

 • Tasta Frivilligsentral: Redesign-sygruppe kr 10.000. Gjennomført
 • Time Frivilligsentral: Bygge uteplass, kr 15.000 til aktivitetane på uteplassen. Gjennomført
 • Hå, Klepp, Sola, Randaberg Frivilligsentraler: Strandvandring kr 15.000. Gjennomført
 • Sola, Hjelmeland, Klepp, Time Frivilligsentraler: Aktive sammen, kurs for alle frivilligsentraler, kr 20.000. Gjennomført
 • Hundvåg, Klepp, Sør-Karmøy Frivilligsentraler: Kurs for å førebygge selvmord, for alle frivilligsentraler, kr 35.000. 50% gjennomført
 • Haugesund Frivilligsentraler: Generasjonstreff på kjøkkenet kr 35.000. Gjennomført.
 • Eigersund og Hjelmeland Frivilligsentraler: Kompensasjon for meirarbeid i 2020 kr 8.000. Gjennomført
 • Sør- Karmøy Frivilligsentral, God nok som jeg er kr 15.000. Utsett frå 2020 til 2021. 
 • Gjesdal Frivilligsentral, Auke digital kompetanse kr 12.000. Utsett frå 2020 til 2021. Gjennomført
 • Studietur Sufr kompetanse-/erfaringsutveksling daglege leiarar kr 40.500, utsett til 2023.
 • Felles inspirasjonssamling for frivillige 6. desember 2021 kr 27.000, utsett til 2022.

Frivillig Rogaland har i april 2020 tildelt kr 164.000 til tiltak etter søknad frå frivilligsentralane i Rogaland. Dette er ein del av partnerskapsmidlane Frivillig Rogaland har fått av Rogaland fylkeskommune. Desse tiltaka har fått midlar:

 • Gjesdal Frivilligsentral: Auke digital kompetanse Kr 12.000. Tiltak utsett til 2021. Gjennomført
 • Eigersund Frivilligsentral: Gode øyeblikk Kr 5.000. Tiltak gjennomført.
 • Madla Kvernevik Frivilligsentral: e-læringskurs kr 15.000. Tiltak gjennomført.
 • Time Frivilligsentral: Utekonsertar kr 20.000. Tiltak gjennomført.
 • Klepp Frivilligsentral: Gledesspredere kr 15.000. Tiltak gjennomført.
 • Klepp Frivilligsentral: Sammenpånett kr 31.000. Tiltak utsett til 2021.
 • Strand Frivilligsentral: Minecraft kr 10.000. Tiltak gjennomført.
 • Sør Karmøy Frivilligsentral: God nok som jeg er kr 15.000. Tiltak utsett til 2021.
 • Hjelmeland Frivilligsentral: Fleire på sykkel kr 16.000. Tiltak gjennomført.
 • Sokndal Frivilligsentral: Spre glede i en vanskelig koronasituasjon kr 10.000. Tiltak gjennomført.
 • Hå Frivilligsentral: Utekonsertar kr 15.000. Tiltak gjennomført.

Utbetalingsanmodning 2020 partnerskapsmidler folkehelse

2023 © Frivillig Rogaland