Onsdag 26 Januar 2022
26.01.2022 kl. 10:00 - 27.01.2022 kl. 14:00, Kronen Gaard hotell, Sandnes Sufr med overnatting 26. og 27. januar
Stad: Kronen Gaard hotell, Sandnes Start 26. januar kl 10.00, slutt 27. januar kl 14.00. Påmeldingsfrist 7. desember. Det blir eit interessant program som er nyttig for alle daglege leiarar i frivilligsentralane i Rogaland. Nettverksleiarane har klart programmet seinast 29. november. Dei daglege leiarar som har ynskje om saker eller tema som bør tas opp på SUFR sender det til sin nettverksleiar før den 22. november. Kostnad for SUFR med overnatting: Planen er at Frivillig Rogaland dekker ein god del av kostnadane, stipulert eigenandel: kr 1000 pr deltakar. Eigenandel blir endeleg avklara på styremøte i Frivillige Rogaland den 22. november. Mvh nettverksleiarane Merethe, Bjarte, Linda og Åsmund

Påmelding

Send

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland