Onsdag 19 Mai 2021
Kl. 09:00 - 11:00, på teams Presentasjon av ulike nettløysingar for å ha oversikt over lag og foreninger
Invitasjon er sendt ut på epost til alle daglege leiarar i frivilligsentralane i Rogaland.
Flere kalenderoppføringer
2022 © Frivillig Rogaland