Onsdag 19 Mai
kl. 09:00 - 11:00, på teams Presentasjon av ulike nettløysingar for å ha oversikt over lag og foreninger
Invitasjon er sendt ut på epost til alle daglege leiarar i frivilligsentralane i Rogaland.

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland