Onsdag 6 Oktober
Kl. 09:30 - 15:30, Hotell Jæren, Solhøgda 3, 4340 Bryne Kurs aktive sammen
Aktive sammen er ein metode som er utvikla i Agder. På kurset får me lære meir om denne arbeidsmetoden. Det vert også gruppearbeid om korleis me kan jobbe med dette i kommunane/ frivilligsentralane i Rogaland. Kvar frivilligsentral i Rogaland får to gratisplasser kvar. 40 kursplasser er gratis. Bestillingsfrist for gratisplasser er 10. september Dei andre plassene kostar 450 pr stk. Kurset vert halde etter gjeldane smittevernbestemmelsar. Siste frist for påmelding er 29. september. Dei som ynskjer overnatting bestiller det sjølv ved å kontakte Hotell Jæren tlf 51771100 eller andre overnattingstader i området.

Jorunn Sagen Olsen skal på kurset gi oss eit innsyn i arbeidsmetoden aktive sammen

Desse er med i komiteen som arrangerer kurset: Anita M Stokdal, Nicole Gøtze Wathne, Liv Øvregaard, Janfrid Frantzen, Åsmund Sigmundstad

Program:

09.30 – 10.00     Registrering – frukt

10.00 – 10.05    Velkommen v/Åsmund Sigmundstad

10.05 – 10.35    Ragna Bjelland med foredraget «påfyll i en travel hverdag» 

10.35 – 11.30    Presentasjon av arbeidsmetoden «aktive sammen» v/Jorunn Sagen Olsen

11.30 – 12.15    Lunsj

12.15 - 15.15  Gruppearbeid

Innleiing:      

Kort film v/Ragnhild Bendiksen kommunalsjef Vennesla kommune

Leve hele livet reforma  v/Elin Wetås de Jara, KS Rogaland og Ranveig Berheim, pensjonistorganisasjonen LOP

Gruppearbeid leia av Jorunn Sagen Olsen og KS representant Oppsummering i plenum.

15.15 – 15.30    Utfylling av evalueringsskjema

Frivilligsentralane får invitasjonen og koordinerer påmeldingane frå sin kommune. 


Påmelding

Det er satt begrensning på 100 plasser.

Skriv inn namn på frivilligsentralen du representerer
Skriv inn om du har matellergier eller treng anna tilretteleggjing
Send

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland