Onsdag 6 Oktober 2021
Kl. 09:30 - 15:30, Hotell Jæren, Solhøgda 3, 4340 Bryne Dagseminar- Aktive sammen
Aktive sammen er en arbeidsmetode som er utviklet i Vennesla kommune i samarbeid med Nasjonal kompetanse senter for barn og unge med funksjons nedsettelser og Senter for omsorgsforskning. I reformen Leve hele livet omtales Aktive sammen som metode for en samfunnskontakt. Bli med å lær mer om arbeidsmetoden sammen med Frivillig Rogaland og det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland. Hver frivilligsentral i Rogaland får to gratisplasser hver. 40 kursplasser er gratis. Bestillingsfrist for gratisplasser er 10. september De andre plassene koster 450 pr stk. Siste frist for påmelding er 29. september. De som ønsker overnatting bestiller det selv ved å kontakte Hotell Jæren tlf 51771100 eller andre overnattingsteder i området.

Det blir streaming av dagseminaret "Aktive sammen": Påmelding til streaming gjør du ved å registrere deg via denne linken: https://levehelelivet.frivilligsentral.no/hendelse?dagsseminar---aktive-sammen&Id=708283 De som er påmeldt til streaming får tilsendt lenke dagen før seminaret.

Les mer om arbeidsmetoden "Aktive sammen" og Norges frivilligsentraler sin rolle på vår nettside Leve hele livet og mer om arbeidsmetoden på nettsiden aktivesammen.no

Disse er med i komiteen som arrangerer kurset: Anita M Stokdal, Nicole Gøtze Wathne, Liv Øvregaard, Janfrid Frantzen, Åsmund Sigmundstad

Program:

10.00  -  10.05    Velkommen v/Åsmund Sigmundstad

10.05  -  10.35    Ragna Bjelland med foredraget «påfyll i en travel hverdag» 

10.35  -  11.30    Presentasjon av arbeidsmetoden «aktive sammen» v/Jorunn Sagen Olsen prosjektleder Leve hele livet i Norges frivilligsentraler

  • Hvorfor Aktive sammen som arbeidsmetode  i frivilligsentraler?
  • Erfaring fra "Aktive seniornettverk" 
  • Overføringsverdi til andre målgrupper - erfaring fra habilitering, barn, unge og familie, mennesker med fluktbakgrunn og seniorer. 
  • Metodens 5 trinn
  • Senior som resurs i nettverket til barn, unge og familie i arbeid med Fritidserklæringen
  • Forum et inkluderende Vennesla          

11.30  - 12.15     Lunsj

12.15 - 12. 45     Senior stemmen  Hva er viktig for deg for at du skal motiveres til å bidra med ressursene din i andres nettverk? Hva tror du er viktig for å nå seniorer som opplever å være ensom? Hvorfor er generasjons møter viktig for deg? Hva tror du er den største barrieren for seniorer å delta i aktivitet? Det er noe av spørsmålene vi ønsker å stille i dialogen. 

12.45  - 13.45    Innledning til gruppearbeid 

  • Hvordan jobber det Regionale støtteapparatet med Leve hele livet i Rogaland  og hvordan kan arbeidsmetoden "Aktive sammen" tas med i det videre arbeid? v/ Elin Wetås de Jara, KS -  Rogaland og leder for Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune Ranveig Berheim. 
  • Arbeidsmetode for Samfunnskontakter, erfaring fra Vennesla  v/ Ragnild Bendiksen kommunalsjef seksjon for Helse og omsorg i Vennesla Kommune
  • Alle med i Hå kommune Hvorfor er kjennskap og engasjement i frivillig sektor viktig for hele familien? Bli bedre kjent med  Sirwan Saadun Mohammed og hvordan han jobber som brobygger for å få Alle med i Hå kommune.

13.45 - 14.00   Pause

14.00  - 15.15   Gruppe arbeid -  Hvordan få til samspill i egen kommune? 

                            Presentasjon av arbeidet i gruppene.

15.15 - 15.30     Evaluering og oppsummering

Vel hjem:)

Påmelding er stengt
Flere kalenderoppføringer
2022 © Frivillig Rogaland