Nettverksgrupper

Daglege leiarar i frivilligsentralane har tilbod om å vere med i ei nettverksgruppe. Kvar nettverksgruppe har ein nettverksgruppeleiar som vert valgt for to år på årsmøtet i Frivillig Rogaland. Leiar for nettverksgruppa er også styremedlem i Frivillig Rogaland.

Frivilligsentralane er delt inn i nettverksgrupper som følgjer:

Nettverk Nord Rogaland

Nettverk Ryfylke

Nettverk Jæren

Nettverk Sør Rogaland

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland