Årsmøtedokument 17.2.2022

Vedlagt følgjer signert årsmøteprotokoll og handlingsplanen som var oppe som sak på årsmøtet.

Årsmøteprotokoll 17.2.2022 Frivillig Rogaland signert

Handlingsplanen var oppe som sak på styret i Frivillig Rogaland 22.11.2021. Handlingsplanen vart justert på årsmøtet i  Frivillig Rogaland den 17.2.2022.

I tillegg til denne handlingsplanen kjem tiltak som er utsett frå 2021 til 2022. Det gjeld blant anna SUFR samling på Kronen Gaard med overnatting som er planlagt gjennomført 1. halvår 2022, delfinansiert med ekstramidler Frivillig Rogaland har fått frå fylkeskommunen i 2021.

Handlingsplan Frivillig Rogaland 2022 Del A og B med justering på årsmøtet 17.2.2022

Flere dokumenter

Ekstramidlar 2021 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing

Frivillig Rogaland er tildelt kr 200.000 for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing. Dette for å betre synleggjere frivilligsentralane og frivillige organisasjonar i Rogaland som ein del av førebuinga til frivillighetsåret 2022.

Partnerskapsavtale for folkehelse mellom Rogaland fylkeskommune og Frivillig Rogaland revidert 24.11.2021

Frivillig Rogaland har i mange år vore i partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Partnerskapsavtalen vart revidert i 2021.

Sakspapirer styremøte Frivillig Rogaland 2022-2023

Sakspapirer til styremøter i Frivillig Rogaland 9.1.2020-10.1.2022

Her finn du innkalling og referat for styremøter i Frivillig Rogaland.

SUFR

SUFR (samarbeids- og utviklingsforum Rogaland) er et samarbeidsforum for daglige ledere i frivilligsentralene i Rogaland. SUFR er et fast underutvalg/ arbeidsgruppe for styret for Frivillig Rogaland og er ellers å forstå som et kollegialt organ for ansatte daglige ledere. Alle daglige ledere i frivilligsentralene har rett til å delta i SUFR. SUFR inviterer andre enn daglige ledere til sine møter etter egne behov og ønsker.

Vedtekter Frivillig Rogaland

Årsmøtedokument 17.2.2022

Vedlagt følgjer signert årsmøteprotokoll og handlingsplanen som var oppe som sak på årsmøtet.

Årsmøtedokument 18.2.2020

Årsmøtet vart halde på Rennesøy 18. februar 2020. Styret har gjort nokre små justeringar på handlingsplanen etter årsmøtet.

Årsmøtedokument 25.2.2021

Årssamling med årsmøte i Frivillig Rogaland vart halde på Teams den 25.2.2021

Årsmøtedokument 9.3.2023

2023 © Frivillig Rogaland