Aktiviteten ved sentralene

27 av 27 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 671 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 671 aktive aktiviteter er nå 568 (84,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 145 25,5 %
En til en hjelp/tjeneste 106 18,7 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 101 17,8 %
Annet 76 13,4 %
Kurs/undervisning 45 7,9 %
Arrangement 39 6,9 %
Inkludering/integrering 28 4,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 17 3,0 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 11 1,9 %
Totalt 568 100 %

Samarbeid

Av 671 aktive aktiviteter er nå 504 (75,1 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 154
Offentlig annet 143
Offentlig helse 133
Lokale lag og foreninger 119
Annet 57
Nasjonale organisasjoner 29
Næringsliv 25

Alder

Av 671 aktive aktiviteter er nå 379 (56,5 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 292
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 10
Førskolebarn (2-5 år) 3
Barn (6-12 år) 25
Ungdom (13-17 år) 42
Unge voksne (18-29 år) 32
Voksne (30-44 år) 5
Voksne (45-66 år) 50
Voksne (67-79 år) 19
Eldre (80+ år) 71

Kategorier med aktiviteter

Av 671 aktive aktiviteter er nå 568 (84,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt


Sosiale media

2021 © Frivillig Rogaland